:prime – Chương trình dự bị đại học Bremen và Bremerhaven

Trang bị ngôn ngữ – Chuẩn bị chuyên môn – Trình độ năng lực trọng yếu

Dự bị đại học và tư vấn cho các sinh viên quốc tế tương lai

Học tập cùng với :prime

Khóa học dự bị của :prime kết hợp việc Đào tạo ngôn ngữ, Chuẩn bị chuyên môn và Tư vấn vào một chương trình. Là một dự án hợp tác của Trường Đại học Bremen và các trường đại học của Bremen và Bremerhaven, sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi có thể lựa chọn vào học trong số ba trường đại học này. Ở đây, :prime đặc biệt hướng đến các ngành khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật. Do đó, hiện tại bạn sẽ có lựa chọn học dự bị Chương trình lấy bằng theo nhóm ngành ING hoặc MIN một ngành học trong số đó. Các nhóm ngành này rất quan trọng đối với TestAS [in English or German only] và lựa chọn ngành học tiếp theo.

 

Khóa học dự bị của :prime kết hợp việc Đào tạo ngôn ngữ, Chuẩn bị chuyên môn và Tư vấn. Chúng tôi cung cấp các khóa học với hai cấp độ đầu vào khác nhau: 1.) đã đạt trình độ ngôn ngữ B1 và 2.) đã đạt trình độ ngôn ngữ C1. Tùy thuộc vào trình độ ngôn ngữ sẽ cần phải đáp ứng các thời hạn khác nhau.

Yêu cầu

Để nộp đơn xin học tại :prime, bạn cần có các giấy tờ sau:

 • Bằng trung học cơ sở, cần có để vào học tại một trường dự bị đại học ở Đức
 • Trình độ tiếng Đức tối thiểu ở cấp độ B1 (có bằng chứng, xem bên dưới ở trang này)
 • Bài kiểm tra TestAS tổng cộng được ít nhất 190 điểm trong nhóm ngành MIN hoặc ING.
  Để biết thêm thông tin về TestAS xin nhấp vào đây.

Tùy thuộc vào trình độ ngôn ngữ

:prime B1

Đối với trình độ :prime B1, bạn có thể nộp đơn với cấp độ B1 (tối thiểu) cho đến ngày 31/5. Bạn sẽ bắt đầu khóa học của mình vào tháng 9 và trải qua các học phần sau:

 • Các khóa học tiếng Đức lên đến trình độ ngôn ngữ C1 bắt buộc (từ tháng 9 đến tháng 3)
 • Các chương trình hướng dẫn (từ tháng 9 đến tháng 3)
 • Chuẩn bị về chuyên môn tại các trường đại học trong lĩnh vực học tập mong muốn (từ tháng 3 đến tháng 6)
 • Tham gia các seminar và hội thảo về kỹ thuật học tập, đào tạo liên văn hóa, kỹ thuật thuyết trình (từ tháng 9 đến tháng 7)

Bắt đầu từ tháng 6, bạn sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh và có thể đăng ký học Cử nhân tại một trong những trường đại học ở Bremen và Bremerhaven vào ngày 15 tháng 7.

:prime C1

Đối với trình độ :prime C1, bạn có thể nộp đơn nếu đã có được chứng chỉ ngôn ngữ C1 hoặc nếu bạn có thể đạt được chứng chỉ này trước tháng 3.
Các chứng chỉ được công nhận:

 • TestDaF 16
 • DSH-2/-3
 • DSD2
 • Chứng chỉ Viện Goethe C1/C2
 • Trường Đại học TELC

Khóa học kéo dài một học kỳ sẽ bắt đầu vào tháng 3 và gồm:

 • Chuẩn bị về chuyên môn tại các trường đại học trong lĩnh vực học tập mong muốn (từ tháng 3 đến tháng 6)
 • Tham gia các seminar và hội thảo về kỹ thuật học tập, đào tạo liên văn hóa, kỹ thuật thuyết trình (từ tháng 3 đến tháng 7)

Chậm nhất là ngày 15 tháng 1, bạn phải hoàn tất việc nộp đơn cho tổ chức uni-assist. Thông tin về thủ tục này sẽ sớm có sau đó. Vui lòng sử dụng cho đến khi:

 • Đào tạo ngôn ngữ lên tới trình độ C1

  Xem thêm

  Nội dung: Các khóa học ngôn ngữ từ trình độ B2 sẽ bắt đầu vào tháng 9 tại Bremen. Vào tháng 3, bạn sẽ làm bài thi ngôn ngữ trình độ C1 và sau đó bắt đầu chuẩn bị học dự bị theo mục tiêu của mình.

   

  Chương trình đào tạo ngôn ngữ sẽ bao gồm các khóa học ngôn ngữ lên đến trình độ C1 và một chương trình hướng dẫn kèm theo. Quá trình này sẽ được Trung tâm Ngoại ngữ Bremen thực hiện. Cùng với giảng viên của mình, bạn sẽ thực hành và cải thiện ngôn ngữ nói và viết, được chuẩn bị nền tảng để sẵn sàng làm bài thi cũng như được gợi ý về chiến lược học tập thành công.

 • Chuẩn bị chuyên môn

  Xem thêm

  Việc chuẩn bị chuyên môn sẽ đặc biệt nhắm đến lĩnh vực học tập trong tương lai của bạn. Do đó, việc lựa chọn ngành học lúc đăng ký rất quan trọng.

   

  Với các giảng viên của mình, bạn sẽ bình chọn và tham gia những sự kiện được lựa chọn tại các trường đại học của chúng tôi. Bằng cách này, bạn sẽ làm quen với các sinh viên và giáo sư tương lai tại các trường đại học trong quá trình học dự bị và có được cái nhìn sâu sắc về cuộc sống đại học ở Đức. Vì vậy, bạn sẽ được chuẩn bị tối ưu cho việc bắt đầu học tập tại một trường đại học ở Bremen. Bài học ở :prime sẽ đào sâu những kiến thức mới mẻ của bạn.

   

  Các giảng viên sẽ hỗ trợ bạn trong suốt thời gian này.

 • Chuẩn bị học dự bị khác

  Xem thêm

  Một thành phần quan trọng của :prime chính là việc chuẩn bị về chuyên môn bên ngoài đầy hữu ích:
  Các hội thảo sẽ truyền đạt những kiến thức về kỹ thuật học tập, quản lý thời gian, viết lách cùng nhiều kỹ thuật khác mà bạn sẽ ứng dụng trong quá trình học của mình.

   

  Các khóa đào tạo liên văn hóa sẽ giúp bạn hiểu rõ cách cư xử và phép lịch sự cũng như các giá trị khác.

Search