TestAS và Nhóm ngành học :prime

TestAS là yêu cầu để nộp đơn

TestAS là yêu cầu để nộp đơn

"TestAS là một bài kiểm tra năng lực học tập trọng tâm, tiêu chuẩn dành cho sinh viên nước ngoài," như được giới thiệu trên trang web của TestAS. Thay vì các kỳ thi tuyển sinh riêng lẻ, các trường đại học ở Bremen và Bremerhaven sử dụng bài kiểm tra được chuẩn hóa này để có thể đánh giá năng lực học tập của sinh viên.

 

Bài kiểm tra này được tiến hành bốn lần một năm tại các trung tâm khảo thí quốc gia trên toàn thế giới. Có thể tìm thấy các địa điểm và ngày tháng trên trang web của TestAS. Ở đó bạn cũng sẽ tìm thấy các bài tập mẫu và do đó có thể chuẩn bị cho bài kiểm tra này.

 

Bài kiểm tra TestAS đạt yêu cầu là điều kiện tiên quyết để được nhận vào :prime. Để nộp đơn bạn cần đạt được kết quả ít nhất là 190 điểm. Điều quan trọng là: Lựa chọn nhóm ngành của khóa học bạn mong muốn. Nếu bạn muốn đăng ký trước, chúng tôi có thể đồng hành cùng bạn suốt toàn bộ quá trình nộp đơn này.

Nhóm ngành :prime

Học tập ngay sau khi lấy bằng :prime

Cùng với :prime, bạn đã lựa chọn các khóa học - được gọi là "khóa học :prime" - tại các trường đại học ở thành phố Bremen và Bremerhaven. Trong quá trình chuẩn bị chuyên môn, bạn sẽ tham dự các bài giảng và hội thảo về những ngành học này. Bài thi đầu vào sẽ kiểm tra bạn về những sự kiện này. Bạn sẽ làm quen với các sinh viên và giảng viên, tự mình nắm vững quá trình học tập và được chuẩn bị tối ưu để lấy được tấm bằng Cử nhân của mình.

 

Các chương trình lấy bằng :prime sẽ được chỉ định cho các nhóm ngành về Kỹ thuật (ING), Khoa học Toán Tin học (MIN), Khoa học Xã hội (GKG) và Kinh tế (WiWi). Bạn cũng sẽ tìm thấy nội dung chi tiết này khi đăng ký thi TestAS. Vui lòng tự tìm hiểu thật kỹ ở các trang giới thiệu khóa học của chúng tôi, những gì bạn muốn học và nhóm ngành bạn cần lựa chọn. Bởi sau này sẽ rất khó khăn để thay đổi những lựa chọn này.

 

Xem các ngành học của :prime

Search