Cảnh quan trường đại học của chúng tôi tại Bremen

Những trường đại học của chúng tôi

Ba trường đại học công của chúng tôi - Trường Đại học Tổng hợp Bremen, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremerhaven - đều sở hữu những nghiên cứu xuất sắc cùng các chương trình nghiên cứu theo định hướng quốc tế.

 

Các trường đại học của chúng tôi cung cấp tổng cộng đến hơn 200 ngành học và nghiên cứu. Hơn 13% số sinh viên của chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Các trường đại học công lập này đều không thu học phí. Học tập tại Bremen và Bremerhaven mở ra cơ hội tham gia vào một cộng đồng quốc tế đầy  và đầy sáng tạo.

 

Mỗi trường đại học đều có những mũi nhọn của mình với bề dày kinh nghiệm riêng biệt.

Cả công tác giảng dạy và nghiên cứu đều được hưởng lợi từ sự hợp tác giữa các trường đại học cũng như giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu như DLR, DFKI hoặc Viện Nghiên cứu Hàng hải Nhiệt đới Leibniz.

 

Các trường đại học (Liên kết Website tiếng Anh):

Học tập tại một trong những Trường Đại học thuộc Bang Bremen chính là bước đầu tiên trên con đường phát triển khoa học và nghề nghiệp chuyên môn trong môi trường quốc tế!

Search