Cảnh quan trường đại học của chúng tôi tại Bremen

Trường đại học

Ba trường đại học công của chúng tôi - Trường Đại học Bremen, Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremerhaven - đều mang dấu ấn đặc thù bởi những nghiên cứu xuất sắc cùng các chương trình nghiên cứu theo định hướng quốc tế.

 

Kết hợp cùng nhau, các trường đại học của chúng tôi cung cấp đến hơn 200 khóa học nghiên cứu. Hơn 13% số sinh viên của chúng tôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Các trường đại học công này đều không tính học phí. Học tập tại Bremen và Bremerhaven đồng nghĩa với việc bạn đã trở thành một phần của một cộng đồng quốc tế đầy sáng tạo và nhiều tham vọng.

 

Mỗi trường đại học đều có những mũi nhọn của mình với bề dày kinh nghiệm riêng biệt.

Cả công tác giảng dạy và nghiên cứu đều được hưởng lợi từ sự hợp tác giữa các trường đại học cũng như giữa các trường đại học và các viện nghiên cứu như DLR, DFKI hoặc Viện Nghiên cứu Hàng hải Nhiệt đới Leibniz.

 

Các trường đại học (Chỉ bằng tiếng Anh):

Học tập tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Bremen chính là bước đầu tiên trên con đường phát triển khoa học và nghề nghiệp chuyên môn trong môi trường quốc tế!

Search