Các chương trình lấy bằng của :prime

Toán học – Khoa học máy tính – Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật

Các chương trình lấy bằng :prime và nhóm ngành liên quan

Các chương trình học dự bị của chúng tôi sẽ chuẩn bị cho sinh viên các khóa học về những ngành khoa học.

 

Các ngành học này được chia thành nhóm ngành MIN và ING. Nhóm ngành MIN bao gồm ngành học trong các lĩnh vực toán học, khoa học máy tính và khoa học tự nhiên. Nhóm ngành ING bao gồm các ngành khoa học về kỹ thuật. Chương trình học mong muốn sẽ quyết định nhóm ngành. Hãy đặc biệt chú ý lựa chọn đúng nhóm ngành cho Bài kiểm tra TestAS.

 

Sau kỳ thi nhập học thành công, bạn có thể đăng ký vào một trong những chương trình cấp bằng Cử nhân của :prime tại các Trường Đại học Bremen!

 

Bạn có thắc mắc về các nhóm ngành, TestAS hoặc thủ tục nộp đơn? Liên lạc với chúng tôi: info@primebremen.de

Các ngành học tại ba trường đại học

Với :prime lựa chọn nằm trong tay bạn!

Chương trình học dự bị của :prime không giới hạn ở một trường đại học/cao đẳng. Là sinh viên tốt nghiệp của :prime, bạn sẽ được lựa chọn giữa ba trường đại học ở Bremen và Bremerhaven.

 

Được liệt kê theo hai nhóm ngành :prime, bạn sẽ tìm thấy các khóa học lấy bằng :prime ở đây. Nếu nộp đơn cho một trong những khóa học này, bạn sẽ đảm bảo được học tiếp đại học.

Search